BN-1
BN-2
BN-3
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Kärhanamyza hoş geldiňiz

Wuhu Pono Plastics Co., Ltd. ösüşi, dizaýny, önümçiligi, satuwy we söwdany birleşdirýän senagat we söwda kompaniýasydyr.Kompaniýamyz 2016-njy ýylda esaslandyryldy we daşary söwda bölümi, içerki söwda bölümi we önümçilik bölümi we ş.m. ýaly 7 bölümimiz bar.

biziň işimiz

mysallarymyzy görkezýär

 • Çig maldan ahyrky önümçilige çenli, işgärlerimiz tarapyndan gözden geçirilişiň bardygyna göz ýetiriň.

  HIGHokary hil

  Çig maldan ahyrky önümçilige çenli, işgärlerimiz tarapyndan gözden geçirilişiň bardygyna göz ýetiriň.
  has giňişleýin gör
 • Harytlaryň bellenilişi ýaly gowy taýýarlanjakdygyna göz ýetirmek üçin önümleri rasional tertipleşdireris.

  WAGT BERMEK

  Harytlaryň bellenilişi ýaly gowy taýýarlanjakdygyna göz ýetirmek üçin önümleri rasional tertipleşdireris.
  has giňişleýin gör
 • Öz önümçilik liniýamyz bar we bäsdeşlik bahasyny üpjün edip bileris.

  BAHA

  Öz önümçilik liniýamyz bar we bäsdeşlik bahasyny üpjün edip bileris.
  has giňişleýin gör

önümimiz

Önümlerimiz hiliň kepillendirilýär

 • 0+

  Tamamlanan taslamalar

 • 0+

  Tejribe ýyllary

 • 0+

  Baýraklar

 • 0%

  Taslamanyň gidişi

Iň güýçli

Müşderi hyzmaty, müşderini kanagatlandyrmak

Aýnamyz giňden ulanylýarIň soňky maglumatlarymyz

Aýlanýan galyplaryň gündelik hyzmatyny nädip amala aşyrmaly
Myhmanhananyň kir ýuwulýan gutusy
Myhmanhananyň zygyr arabasy - Bona zygyr arabasy (maslahat berilýän täjir) - myhmanhana ýorgan arabasynyň bahasy
has giňişleýin gör