sahypa_banner

Sorag-jogap

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
9
Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Wuhu Pono Plastics Co., Ltd. kir ýuwýan trolleýleri we OEM öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşendir. Anhui şäherinde ýerleşýän öz zawodymyz we ammarymyz bar.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

Kir ýuwýan trolleýleriňiz üçin kepillik näme?

1 ýyl tigirleri öz içine almaýar (adam tarapyndan döredilen zyýany öz içine almaýar)

Esasy önümleriňiz näme?

Plastiki kir ýuwulýan trolleýler, kir ýuwulýan trolleýler. Iň täze dizaýnlary ýa-da ýöriteleşdirilen önümleri berip bileris.
Aýlanma galyp önümlerinde ýöriteleşmek.

MOQ näme?

10 birlik.Müşderiler gaty az sargyt etseler, deňiz arkaly gämi zerurlygy sebäpli ikimiz üçinem täsirli bolmaz.Eltip bermek üçin tölegler ýokary.

OEM ýa-da Custom Design sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?

Elbetde.Ikisini hem mähirli garşylaýarlar.

Esasy eksport ýurduňyz haýsy ýurt?

Häzirki wagtda esasy eksport bazarlarymyz Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, ABŞ, Orta Gündogar we ş.m.

Adingükleýän portuňyz nirede?

Şanhaý ýa-da Ningbo porty ýa-da Hytaýyň esasy porty.

Gözleýän maglumatlarymy tapyp bilmesem ýa-da göni biri bilen gürleşmek islesem näme?

1) Onlaýn TM ýa-da gözleg işine başlaň, bir iş gününiň dowamynda habarlaşarsyňyz.
2) Müşderi hyzmatyna 86-18755355069 (Joanna) jaň ediň.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?