sahypa_banner

Biz hakda

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Wuhu Pono Plastics Co., Ltd.

ösüşi, dizaýny, önümçiligi, satuwy we söwdany birleşdirýän senagat we söwda kompaniýasydyr.Kompaniýamyz 2016-njy ýylda esaslandyryldy we daşary söwda bölümi, içerki söwda bölümi we önümçilik bölümi we ş.m. ýaly 7 bölümimiz bar.

2016-njy ýylda tapyldy

7 bölüm

60 ýurt we sebit

Hyzmatymyz

Plastmassa kir ýuwulýan trolleý, aýlaw galyplary bilen ýasalan plastmas kir ýuwulýan trolleýs üçin hünärmen öndüriji.Önümlerimiz ABŞ, Meksika, Awstraliýa, Sigapore, Wýetnam we beýleki 60 ýurt we sebitlere eksport edilýär.

Indi zawodymyzda has ösen önümçilik enjamlary we görnüşi, reňki, ululygy, stili, nyşany, ýokary hilli 100% çig PE materiallary, zawodyň bahasy, çalt we sazlanyp bilinýän gowy taýýarlanan tehniki dolandyryş oňurgasy bar. gowşuryş wagty, hünärmen dizaýnerler we ökde tehnikler tarapyndan bilelikdäki gözleg we ösüş taslamaňyza gowy goldaw berip biler.

Biz ýokary hilli plastmassa önümlerini öndürmäge üns berýäris.
Kir ýuwýan merkezlerde, myhmanhanalarda, hassahanalarda, restoranlarda we ş.m.
Haryt eksport etmäge hakymyz bar we 7 ýyl töweregi ösüş we önümçilik tejribämiz bar.Özara peýdanyň işewürlik ýörelgesine eýerip, ajaýyp hyzmatlarymyz, ýokary hilli önümlerimiz we bäsdeşlik bahalarymyz sebäpli müşderilerimiziň arasynda gowy abraý gazandyk.

Zawodymyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz.

şahadatnamasy

Näme üçin bizi saýlamaly?

CHOOSE01

HIGHokary hil

Çig maldan ahyrky önümçilige çenli, işgärlerimiz tarapyndan kanagatlanýandygyňyzy anyklamak üçin her bir ädim gözden geçirilýär. Biziň kompaniýamyz milli we senagat standartlaryny ulanmagy has ýokary derejede ulanýar, her prosese berk gözegçilik edýär, her bir komponentiň hilini kepillendirýär.
ISO9001: 2015 şahadatnamasyny aldyk.

CHOOSE02

OEM elýeterli

Müşderileriň talaplaryna esaslanyp önüm öndürip bileris. Dizaýnyňyz we nusgaňyz gowy garşylanýar.

Saýla03

WAGT BERMEK

Harytlaryň bellenilişi ýaly gowy taýýarlanjakdygyna göz ýetirmek üçin önümleri rasional tertipleşdireris.

CHOOSE04

BAHA

Öz önümçilik liniýamyz bar we bäsdeşlik bahasyny üpjün edip bileris.

Täze taýyn
Işewürlik?